Dijital Dönüşüm Sürecinde Stratejik İletişim, Kültür Değiştirir

Bu Makale İlk Olarak BrandMap Dergisi – Temmuz-Ağustos 2016 sayısında Fatmanur Erdoğan tarafından kaleme alınmıştır. Birçok büyük ve uluslararası şirketin ajandasını Dijital Dönüşüm süslüyor. Bir şirketin ajandasına Dijital Dönüşüm bir “proje” olarak girdiyse, bu şirketin halihazırda hantal bir kurum kültürü olduğunu varsayabiliriz. Bu açıdan baktığımızda, kurum kültürü “gelişimi ve geleceği” yaratan en önemli dinamiktir. DNA’sı çevik olan kurumlar dijitali “bir transformasyon projesi” olarak görmek yerine süreçlerine yediriyor; 3-5 yıl içerisinde şirketi yeniden ayaklandırmak için tüm organizasyonu yormaktansa, yaratıcı yeteneklerin uyum odaklı çalışma anlayışını kırmasına izin veriyor. Bu tür organizasyonlara “dijital olgunluğu olan işletmeler” diyoruz. Dijital dönüşüm içinde yer alan bazı […]

Toplumsal Projeler Yaşam Kalitemizi Artırıyor mu?

İşsizlik, kadına şiddet, mobbing, eğitim, obezite gibi konuların çözümü için her yıl çok çeşitli projeler kurumlar tarafından ortaya konuyor. Toplumsal sorunların çeşitliliği ve büyüklüğü, finansmana ulaşımın yetersizliği gibi nedenler devletlerin tek başına sorunların üzerinden gelme çabasını yetersiz bırakınca, kamu-özel sektör-toplum iş birlikleri güçlenmeye ve rekabetten işbirliğine geçme anlayışı yaygınlaşmaya başladı. Özel sektör, ürün ve hizmetleri ile rekabet ederken, toplumsal sorunların çözümü için el ele vermenin iş dünyasının sürdürülebilirliği için gerekli olduğunun da farkına vardı. Toplumsal projelere özel sektör ayağında kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) projeleri de deniyor. Örneğin, Profilo Ev Aletleri “Türkiye Enerjisini Topluyor” projesiyle iki yılda 70 ili dolaşarak 12 […]

Psychology of Entrepreneurship

Entrepreneurial employees possess a different set of skills and behaviors. An entrepreneurial culture  bears more flexibility than traditional settings. If you are interested in designing an entrepreneurial culture, learn what makes your organization agile. If you are interested in identifying or attracting employees who are more entrepreneurial, learn what makes them tick. Beyaz Yakalı Girişimci