İyi Oluş Nedir?

FatmanurErdogan.com | İyi oluş hali pozitif psikoloji biliminin bir çalışma alanıdır. İnsanin “kendini iyi hissetmesi ve iyi işlevde bulunması” olarak tanımlayabiliriz.
İyi oluş haline sahip olanlarda bulunan özellikleri, pozitif psikoloji alanında çalışan 3 önemli bilim insanı şu şekilde tanımlar:

Book: White Collar Entrepreneur

The Psychology of Entrepreneurship Discover the Missing Ingredients to a fulfilling work and life. In this book, I define entrepreneurship as a mindset and certain set of attitudes. Highly talented entrepreneurs exhibit behaviors that are markedly different from those of their peers. Learn how to ignite the entrepreneur within to bring about creativity in your […]