Dijital Optimist

BrandMap Subat 2017

BrandMap-12_Şubat

Dijital Optimist

2007 yılında IBM tarafından geliştirilen Watson, günümüzde illk seferde onkoloji alanındaki hastalıkların doğru teşhisini yüzde 95’in üzerinde başarı oranı ile gerçekleştiriyor. ABD’de uzman bir doktorun başarı oranından yüksek.

Hanson Robotics tarafından geliştirilen Sophia, insan duygularını öğrenip, mimikleyebiliyen, öğrenen bir robot.

University of Southern California psikologları tarafından geliştirilen ve öğrenebilen sanal bir terapist makina olan Ellie, depresyon sorunlarını çözmede danışanların tercihi oluyor. Danışanlar, insana içlerini açmaktansa, bir robota içlerini açmayı daha rahatlatıcı bulduklarını ifade ediyorlar. Bu yüzden insan yerine robota açılmayı tercih ediyorlar.

2020 yılında 10 milyon adet şöförsüz aracın yollarda olması bekleniyor.

Fukoku Mutual Life sigorta şirketi, Ocak ayında poliçe sahiplerine ödemelerini yapması için görev alan 30’dan fazla çalışanının işine son verdi. Yerine insan gibi düşünebilen yapay zeka teknolojileri ile verimliliğin %30 artması ve yatırımın geri dönüşünün 1,5 yıl içerisinde olacağını tahmin ediyorlar.

Gartner araştırma şirketinin verilerine göre 2018 yılına kadar veri ve analitik bazlı içeriklerin %20’si akıllı makinalar tarafından yaratılacak. Basın bültenleri, yatırımcı raporları, pazarlama raporları ve hukusal raporlar bu makinalar tarafından üretilmeye aday içerikler arasında yer alıyor. Aynı rapora göre, 3 milyondan fazla çalışan robot-patronlar tarafından süpervize edilecek!

Deloitte tarafından 130 ülkede yapılan araştırmada CEO ve CHRO’ların %92’si organizasyon yapılarının değişmelerinin şart olduğundan, hiyerarşinin azalması gerektiğinden ve kontratlı çalışmayı daha fazla tercih edeceklerinden bahsediyor.

Dijital ve Toplum

Dijitalleşme dendiğinde korkulan en önemli konular arasında işsizlik geliyor. Bu durum ülke yönetimlerini tedirgin ettiği gibi, vatandaşı da tedirgin ediyor.

2014 yılında Davos’ta açıklanan Deloitte Y kuşağı araştırmasında, Türkiye’de Y kuşağı iş hayatının varoluş sebebini önem sırasına göre istihdam, kalkınma ve kârlılık olarak sıralıyor. İş hayatının hedefleri arasında istihdam sağlamak %56 ile dünya ortalamasının 15 puan üzerinde yer alıyor. Türkiye’nin karşılaşacağı en önemli sorunun başında da %43 oranla işsizlik, %42 oranla ülkeler arası savaş ve çatışma olacağını düşünüyor.

Kanımca, günümüzde işletmelerin en önemli sorumluluğu çalışanlarının, müşterilerinin ve toplumun güvenini kazanmak için nasıl adım atacaklarıdır.

Teknoloji birçok alanda hayatı güzelleştiriyor. Bu araçların toplumsal sorunların çözümünde nasıl kullanılacağı ise kafa yorulması gereken konuların başında geliyor. Değer sistemlerinin güçlü olması, bu teknolojilerin etik ve duyarlı kullanılması yönünde insanları teşvik edecektir. Yine de, teknolojideki gelişmeler ile toplumsal sorunların çözümü arasında büyüme olduğunda, kısa vadede, karmaşanın da büyümesi kaçınılmaz olacaktır. Akıllı işletmelerin toplumsal gelişme ile dijitali öpüştürdüğü bir yolculuğa çıkması ise kaçınılmazdır.

Kurumlarda mutlak değişecek anlayışlar

Sürekli Öğrenme

Sadece tek alanda değil, birden fazla alanda bilgi sahibi olmak şart olacak.

Teknolojiden anlamamak gibi bir lüksünüz olmayacak.

Yönetici dediğin işi bilmesede, yönetebilendir yaklaşımı tarihe karışacak. İşini bilmeyen yöneticinin yönetmesi mümkün olmayacak

Yetenek

Yaratıcılık her zamankinden daha fazla değer görecek

Yapay zeka uygulamaları rutin işlerin üzerinizden kalkmasını sağlayacağı için düşünmeye, okumaya, geliştirmeye ve yaratmaya daha fazla zamanımız olacak

Zamanımız artacağından deneyimsel ve hobi tarzı aktivitelere daha fazla istek duyacağız

Kurumsal İletişim

Kurumsal iletişim, operasyonel tutumundan çıkacak ve kurumun en kritik ve proaktif birimi haline gelecek.

Iletişim işletmelerin en seksi bölümü olacak, şirket içi güç savaşları artacak ve dış iletişim şirket içerisinde hangi bölüm güçlüyse, o tarafa devrolacak. Pazarlama ya da Kurumsal İletişim, ikisinden biri, tüm dış iletişimi yöneten taraf olacak.

Sürdürülebilirlik iletişimi yaşam kalitesi (iyi oluş) üzerine kurgulanacak ve ölçümlenecek.

Organizasyon

Stratejik düşünebilen yönetimler tercih edilecek.

Vizyon sahibi olanlar tercih edilecek, teknik bilgi ve yönetim bilgisi ikinci öncelik olacak

Çalışanlar üretmek ve yaratmak için ortak bir binaya gitmek zorunda kalmayacak

Rutin iş gerektiren işlerin hemen hemen hepsi robotlar tarafından yapılacak

Robotlar, insanlardan daha zeki hale gelecek. Kurum hafızası daha güçlü olacak.

Şirketler çalışanın kişisel vizyon ve hedefleri doğrultusunda da çalışma yapmasına izin verecek. Sadece kurumun kendi hedefleri doğrultusunda çalışılabileceği anlayışı yok olacak.

Robotlarla anlaşmak ve iş yapmak daha kolay hale geleceği için, insanlar robotlarla çalışmayı epey sevecek!

One thought on “Dijital Optimist

Leave a Reply