Entelektüel İyi-Oluş | Intellectual Well-Being

Öğrenmeye olan merakınız yüksek ve bilgi ve becerilerinizi artırmak için deneyimlere açık bir yapınız varsa, entellektüel iyi oluşunuzun da yüksek olduğundan bahsedebiliriz.

Entelektüel iyi-oluş düzeyi yüksek olan bireyler kritik düşünebilme, problem çözebilme, hayattan zevk alabilme ve sıkılmadan hayatlarını sürdürebilme becerilerine sahiptirler. Entelektüel iyi oluş, aynı zamanda psikolojik iyi oluşu sağlayan katmanlardan biridir.

Entelektüel iyi oluşa sahip olmak için, sürekli öğrenmek, akademik, kültürel ya da toplumsal konular hakkında kafa yormak ve yüzeysel bilginin yanısıra derinlemesine öğrenmeyi daha çok tercih etmektir.Ahi Evran Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışma Entellektüel iyi-oluş durumunu şu şekilde ele almış:

“Entellektüel iyi-oluş, sadece bireyi ilgilendirmemekte, entellektüel becerilere sahip olan kişinin içinde yaşadığı topluma da söz konusu değerleri ve kazanımları aktarmasını toplumun kollektif entellektüel birikimine de katkılar sunabilmesini ifade eder. 

Entellektüel iyi-oluş durumu bilişsel çabaya vurgu yaparak mental aktivitelerin nöröbiyolojik mekanizmaları harekete geçirerek, yaratıcı dışavurumları doğurabileceğini ifade eder. 

Entellektüel iyi-oluşu tetikleyici bir takım ilim irfanla ilgili materyaller ile sürekli içli dışlı olan kişilerin birtakım idealleri gerçekleştirmek üzere yola koyuldukları ve çeşitli bilgi ve anlam arayışı ve özlemi içersinde oldukları için dünyada olup bitenleri doğru okudukları söylenebilir.

Bu kişiler lineer ya da doğrusal düşünme biçiminin yanı sıra, non-linear yani doğrusal olmayan (kutu-dışı düşünme) biçimlerine yatkın oldukları da görülmektedir (Hübler, Foster, & Phelps, 2007).”


Ne Yapmalı?

Entelekltüel iyi oluşunuzu artırmak için yapabileceğiniz birkaç şey:

Okuyun:

kitap, magazin, makale, gazete, dergi… ne olursa… kitap okumak özellikle faydalı çünkü odaklanmanızı kuvvetlendirmek için iyi bir araç.

Keşfedin:

seyahat etmek, daha önce hiç bilmediğiniz bir yemeği tatmak, hep sohbetlerde duyduğunuz ama bir türlü tanışamadığınız müzik aletleriyle tanışmak…

Yaratıcı işlerle uğraşın:

ahşah boyama, resim yapmak gibi renklerle haşır neşir olmak hem ruh sağlığını düzeltici etkiye sahip hem de hafızayı kuvvetlendirici bir destek rolü oynar.

Yön Değiştirin:

suyu genellikle sağ elinizle içiyorsanız sol elinizi kullanın, her gün aynı yoldan işe gidiyorsanız, zamanınızın bol olduğu bir gün farklı yollar deneyin, yani alışkanlıklarınızın yönünü değiştirin.

Farklı Alanlarda Arkadaşlar Edinin:

sizden farklı bilgi ve tecrübeye sahip olan, sizden farklı düşünen insanlarla arkadaşlık edin. bilginizle onları ikna etmek için değil, entellektüel olarak beyninizi stimüle etmek için farklı insanların görüşlerini dinleyin.


Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 17, Sayı 2, Ağustos 2016, Sayfa 679-696 | Çeşitli Nöro-Bilişsel & Nöro-Pedagojik Uygulama ve Modalitelerin Bilişsel Becerilerin Gelişimi Üzerindeki Etkisi