Üçlü Yaşam Kalitesi Odağı: Birey-Kurum-Toplum

Fatmanur Erdogan, IPPA Pozitif Psikoloji Akademisi

Bir insanın yaşamını olumlu (mutlu) olarak değerlendirebilmesi için bireyin yaşam kalitesini belirleyen faktörlerin hali hazırdaki durumu ile bireyin idealindeki yaşamı arasındaki farkın az olması gerekir.

Bireyin yaşam kalitesini belirleyen faktörlerin sadece bir tanesinin olumlu olması, bireyin yaşamını mutlu olarak değerlenmesi için yeterli değildir. Bu yüzden mutlu bir işyeri yaratmak, mutlu bir toplum yapısı ve erdemli bireylerin varlığından ayrı düşünülemez. 

Pozitif psikoloji bilimi, sadece olumlu duyguların değil, her duygunun faydalı ve gerekli olduğu gerçeğinden yola çıkar.

İş yerinde mutluluk yaratmak çabasında olmak, bir çok yönetici, koç ve danışman tarafından psikolojik iyi oluş ile karıştırılmaktadır. Bu nedenle uygulanan çalışmaların etkisi oldukça düşük kalmaktadır.

Biz, “Yaşam Kalitesi” odaklı yönetim ve sosyal sorumluluk modellemesi ile çalışma yapıyoruz. Mutluluğu odağa koymuyoruz. Mutluluk peşinde koşmuyor ve koşturmuyoruz. Trendist yaklaşımların kısa vadeli ve etkisiz olduğunu görüyor, samimiyetle iyi iş yapmaktan gurur duyanlarla hareket etmeyi daha doyurucu buluyoruz.

Bu yüzden odağa “yaşam kalitesi”ni koyuyoruz.

IPPA olarak Yaşam Kalitesi odaklı yönetim ve sosyal sorumluluk modelimiz, yaşamınızı bir bütün olarak ele almanızı sağlıyor. Bilimsel verilere dayalı psikoloji, sosyoloji ve felsefi çalışmalarla, yönetim bilimleri alanındaki uzmanlığımızla, pozitif psikolojiyi iletişim alanındaki çalışmalarda başarıyla kullanan ilkler olmamız ve sürdürülebilir gelişim alanındaki uluslararası çalışmalarımızla, bireylerin, kurumların ve toplumun gelişimine katkıda bulunuyoruz.

IPPA Yaşam Kalitesi Modeli® aşağıdaki konularda üstün başarı sağlar:

Kurum içi iletişimi güçlendirmek

Kurum kültürlerini dönüştürmek

Sosyal sorumluluk projelerinin şirkete ve topluma etkisini yükseltmek

Leave a Reply