Pozitif Psikoloji Neden Gereklidir?

Pozitif psikoloji, bireylerin, toplumun ve kurumların yaşam kalitesini hangi faktörlerin neden ve nasıl artırdığını araştıran kanıta dayalı bir bilim dalıdır.

Pozitif psikoloji, insanların erdemlerini ve güçlü yanlarını çalışmayı tercih eden, psikolojik danışmanlığın bir çalışma alanıdır.

Klasik psikoloji daha çok insanın sorunlarını ve zayıf yanlarını çalışmayı tercih etmiş ve güçlü yanlarına odaklanmayı ihmal etmiştir.

Klasik psikoloji nasıl tüm duyguları önemserse, pozitif psikoloji de tüm duyguları önemser.

Pozitif psikoloji, klasik psikolojiye bir alternatif değildir.

Pozitif psikolojide olumlu duyguların olumsuz duygulara oranla 5-1 oranla daha fazla olması öngörülür.

Herhangi bir psikolojik hastalığı olmayan, sağlıklı insanları da çalışmak en az patolojileri çalışmak kadar önemli ve değerlidir.

Her hangi bir sorunu olmayan sağlıklı her bireyin iyi yaşadıkları ve yaşamdan tatmin duydukları söylenemez. Klasik psikoloji yaklaşımı mutsuz insanları daha az mutsuz hale getirmek için çabalarken, pozitif psikoloji ne mutlu ne de mutsuz olan insanların yaşam kalitelerinin artırılmasını ve daha mutlu ve tatminkar bir yaşam yaşamasını sağlar.

Bu açıdan baktığımızda pozitif psikoloji önleyici bir işleve de sahiptir. Yani bireyin psikolojik sağlamlığını artırmak, depresyondan çıkan bir bireyin yeniden depresyona girmesini önleyebilmek, gibi iyi oluşu iyileştirme amacını edinir.


Savaşların, işsizliğin, ekonomik sıkıntıların, psikolojik hastalıkların yükseldiği böyle bir dönemde insanların umutları ve yaşam sevinçleri de kırılmaktadır. Böyle bir dönemde iyi yaşamın ne olduğunu çalışan, umut, iyimserlik, şükran duyma, yaşam sevinci, affedicilik gibi konuları çalışan pozitif psikoloji gibi kanıta dayalı bir bilim alanının olması da doğal bir gelişimdir.

Pozitif psikoloji insanların olumlu özelliklerini çalışmayı ve bu alanda yeni uygulamalar geliştirmeyi başarmıştır.


Bireysel, kurumsal veya toplumsal alanda pozitif psikoloji uygulamalarının kurum kültürlerini, sosyal sorumluluk çalışmalarını nasıl geliştirebileceği ile ilgili çalışmak isteyenler için www.ippaworld.com sitesini incelemesini önermekteyiz.


Leave a Reply