Pozitif Psikoloji: Psikolojik İyi Oluş ve Mutluluk


İyi oluş kavramı kalkınmayı kapsayan, geliri, eğitimi, mutluluğu, evliliği ve daha bir çok değişkeni içine katan oldukça geniş bir kavramdır.

İyi oluş, bir ülkede vatandaşların ne derecede refah içinde yaşadıklarını görmek için, toplumsal çıktıyı gösteren, “tahmini yaklaşım” ve bu sunulan olanaklar karşısında insanların ne derecede refahta hissettiklerini, mutlu ve memnun olduklarını, ne kadar süre mutlu yaşadıklarını ortaya koyan “belirgin yaklaşım” dan yararlanılır.

İyi olma durumunu gösterirken ayrıca hem objektif hem de sübjektif göstergeler kullanılır. Sübjektif göstergeler bireylerin yaşadıkları deneyimler sonucu ortaya çıkan duygulardır. Objektif göstergeler sübjektif göstergeleri yaşatan etmenleri içerir.Kurumsal Eğitimleri İçin

IPPA Pozitif Psikoloji Akademisi

Leave a Reply